Lahdelma & Mahlamäki Architects (Somija) + MADE arhitekti

with Jussi Virtanen un Ralph Appelbaum Associates

«Gemma» — jaunais laikmetīgās mākslas muzejs apvieno sevī divas mūsdienīga muzeja iezīmes: tas ir gan mākslas izpausmju ietvars, gan ēka ar unikālu identitāti.

Universāla, regulāra telpa nodrošina vidi, kas ir pielāgojama daudzveidīgām izstādēm un pasākumiem, savukārt ēkas centrālais vestibils un ātrijs veido nepieciešamo emocionālo pārdzīvojumu, kas nostiprina muzeja identitāti.

Kopš seniem laikiem Latvijā izteikta ir bijusi ciešā saikne ar dabu, kuras ietekme vērojama arī mūsdienu kultūrā un cilvēku dzīvesveidā. Muzeja identitātes pamatā ir sena gudrība par koku kā universālu materiālu ēku būvniecībā, tādējādi nodrošinot tradīcijas turpināšanu mūsdienās.

Muzejs pilsētas dārza malā ir atgādinājums par ēkas daudznozīmīgo vērtību — tas ir daudzfunkcionāls patvērums cilvēka sapņiem un vajadzībām.